Veřejný seznam kontaktů

Dle §96 zákona o elektronických komunikacích jsou zde uvedeny telefonní čísla a emaily, na které si nepřejeme dostávat marketingové nabídky, ani být obtěžováni dotazníkovými šetřeními.

V případě porušení může být podán podnět k vyšetřování na Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Seznam telefonních čísel:

Seznam emailů: